Kalendarium

25 września 1939 roku lotnictwo niemieckie przeprowadziło największy we wrześniu 1939 roku nalot na Warszawę. W tym dniu, określanym mianem „lanego poniedziałku”, na stolicę spadło ok. 630 ton bomb burzących i zapalających.

Zginęło ok. 10 tys. osób, a ponad 35 tys. zostało rannych.

Więcej informacji:

 

 

 

25 września 1939 roku prezydent Ignacy Mościcki przekazał władzę rządowi RP na uchodźstwie. Zgodnie z konstytucją kwietniową z 1935 roku wyznaczył na swojego następcę ambasadora polskiego we Włoszech, gen. Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego.

Więcej informacji:

 

 

 

 

25 września 1953 roku władze komunistyczne aresztowały kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia był więziony w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim i Prudniku, a następnie, do października 1956 roku, internowany w Komańczy.

Więcej informacji:

   

Teki Edukacyjne IPN, Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński, Warszawa 2003
J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2007
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki, ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007
W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008
Niezłomni ludzie Kościoła – sylwetki, red. J Żaryn, Kraków 2011
 

 

 

25 września 1944 roku w Powstaniu Warszawskim poległ Eugeniusz Lokajski, wybitny lekkoatleta, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, żołnierz AK, autor bezcennych zdjęć dokumentujących Powstanie Warszawskie.

Więcej informacji:

J. K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2006
 

 

 

25 września 1967 roku zmarł Stanisław Sosabowski, generał WP, twórca i dowódca 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, która wzięła udział w największej operacji powietrznodesantowej II wojny światowej „Market-Garden”. Kawaler Orderu Virtuti Militari.

Więcej informacji:

 • MATERIAŁY Z ARCHIWUM IPN:

 • Bombardowanie Warszawy, wrzesień 1939 r.

 • Heinkel He 111 podczas nalotu na Warszawę. (Archiwum IPN)
  Heinkel He 111 podczas nalotu na Warszawę. (Archiwum IPN)
 • Skutki niemieckiego bombardowania, Warszawa, wrzesień 1939 r. (AIPN)
  Skutki niemieckiego bombardowania, Warszawa, wrzesień 1939 r. (AIPN)
 • Zdjęcie lotnicze bombardowanej Warszawy, wrzesień 1939 r. (AIPN)
  Zdjęcie lotnicze bombardowanej Warszawy, wrzesień 1939 r. (AIPN)
 • Zdjęcie lotnicze bombardowanej Warszawy, wrzesień 1939 r. (AIPN)
  Zdjęcie lotnicze bombardowanej Warszawy, wrzesień 1939 r. (AIPN)
 • Zdjęcie lotnicze bombardowanej Warszawy, wrzesień 1939 r. (AIPN)
  Zdjęcie lotnicze bombardowanej Warszawy, wrzesień 1939 r. (AIPN)
 • Płonąca gazownia na warszawskiej Woli, wrzesień 1939 r. (AIPN)
  Płonąca gazownia na warszawskiej Woli, wrzesień 1939 r. (AIPN)
 • Płonąca gazownia na warszawskiej Woli, wrzesień 1939 r. (AIPN)
  Płonąca gazownia na warszawskiej Woli, wrzesień 1939 r. (AIPN)
 • Zdjęcie lotnicze płonącej Warszawy-okolice pl. Grzybowskiego, wrzesień 1939 r. (AIPN)
  Zdjęcie lotnicze płonącej Warszawy-okolice pl. Grzybowskiego, wrzesień 1939 r. (AIPN)
 • Charakterystyka kardynała Stefana Wyszyńskiego z 1968 r. z materiałów Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok”:

 • Charakterystyka kardynała Stefana Wyszyńskiego z 1968 r. zamieszczona w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 1)
  Charakterystyka kardynała Stefana Wyszyńskiego z 1968 r. zamieszczona w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 1)
 • Charakterystyka kardynała Stefana Wyszyńskiego z 1968 r. zamieszczona w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 2)
  Charakterystyka kardynała Stefana Wyszyńskiego z 1968 r. zamieszczona w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 2)
 • Charakterystyka kardynała Stefana Wyszyńskiego z 1968 r. zamieszczona w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 3)
  Charakterystyka kardynała Stefana Wyszyńskiego z 1968 r. zamieszczona w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 3)
 • Charakterystyka kardynała Stefana Wyszyńskiego z 1968 r. zamieszczona w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 4)
  Charakterystyka kardynała Stefana Wyszyńskiego z 1968 r. zamieszczona w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 4)
 • Charakterystyka kardynała Stefana Wyszyńskiego z 1968 r. zamieszczona w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 5)
  Charakterystyka kardynała Stefana Wyszyńskiego z 1968 r. zamieszczona w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 5)
 • Uchwała Prezydium Rządu PRL z 24 września 1953 r. o aresztowaniu i uwięzieniu prymasa Stefana Wyszyńskiego, 25 września 1953 r.:

 • Uchwała Prezydium Rządu PRL z 24 września 1953 r. o aresztowaniu i uwięzieniu prymasa Stefana Wyszyńskiego, 25 września 1953 r.
  Uchwała Prezydium Rządu PRL z 24 września 1953 r. o aresztowaniu i uwięzieniu prymasa Stefana Wyszyńskiego, 25 września 1953 r.
 • Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 1)
  Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 1)
 • Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 2)
  Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 2)
 • Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 3)
  Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 3)
 • Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 4)
  Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 4)
 • Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 5)
  Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 5)
 • Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 6)
  Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 6)
 • Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 7)
  Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 7)
 • Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 8)
  Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 8)
 • Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 9)
  Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 9)
 • Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 10)
  Artykuł w emigracyjnym miesięczniku „Na Antenie” w dwudziestą rocznicę uwięzienia prymasa Wyszyńskiego – akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prorok” (s. 10)
 • Inwigilacja uwięzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego w informacjach MBP:

 • Meldunek oficera MBP dotyczący inwigilacji prymasa Stefana Wyszyńskiego w Stoczku Warmińskim, 21 kwietnia 1954 r.
  Meldunek oficera MBP dotyczący inwigilacji prymasa Stefana Wyszyńskiego w Stoczku Warmińskim, 21 kwietnia 1954 r.
 • Notatka oficera MBP dotycząca inwigilacji prymasa Stefana Wyszyńskiego w Prudniku Śląskim, 25 października 1954 r.
  Notatka oficera MBP dotycząca inwigilacji prymasa Stefana Wyszyńskiego w Prudniku Śląskim, 25 października 1954 r.
 • Fotografie dot. prymasa Stefana Wyszyńskiego:

 • Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski.
  Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski.
 • Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy, zdjęcie operacyjne wykonane przez SB, 15 września 1972 r.
  Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy, zdjęcie operacyjne wykonane przez SB, 15 września 1972 r.
 • Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski.
  Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski.
Liczba wejść: 41563, od Data publikacji 20.09.2019