Kalendarium

4 października 1982 roku Izba Wojskowa Sądu Najwyższego skazała zaocznie na karę śmierci byłego ambasadora PRL w Waszyngtonie Romualda Spasowskiego, który po ogłoszeniu stanu wojennego porzucił placówkę i poprosił o azyl polityczny w USA.

Więcej informacji:


 

 

 

4 października 1984 roku ukazał się setny numer „Tygodnika Mazowsze” – podziemnego pisma Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, nadzorującej działalność zdelegalizowanej w stanie wojennym Solidarności. Redaktorem naczelnym od 1982 do 1989 roku była Helena Łuczywo (ps. Paweł Hofer).

Więcej informacji:

J. Błażejowska, Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976–1989/1990, Warszawa 2010
 

 

 

4 października 1894 roku urodził się Józef Beck, żołnierz Legionów, adiutant Józefa Piłsudskiego, pułkownik, dyplomata, minister spraw zagranicznych RP.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 40702, od Data publikacji 30.09.2019