Kalendarium

6 października 1971 roku w proteście przeciwko krwawemu stłumieniu przez władze protestów robotniczych na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku bracia Ryszard i Jerzy Kowalczykowie podłożyli bombę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu,

gdzie miała się odbyć akademia z okazji Dnia Milicjanta. Nikt nie odniósł obrażeń.

Więcej informacji:

Szczecin. Grudzień ‘70 – Styczeń ‘71. Materiały edukacyjne, red. M. Machałek, K. Rembacka, Szczecin 2007

Liczba wejść: 41870, od Data publikacji 01.10.2019