Kalendarium

19 października 1984 roku funkcjonariusze Samodzielnej Grupy „D” Departamentu IV MSW porwali, a następnie zamordowali ks. Jerzego Popiełuszkę, kapelana warszawskiej Solidarności.

Jego ciało wrzucono do Wisły w okolicach tamy pod Włocławkiem.

Więcej informacji:

   
      

 

 

 

19 października 1942 roku zmarł Cyryl Ratajski, działacz niepodległościowy, polityk, prezydent Poznania, minister spraw wewnętrznych (1924–1925), Delegat Rządu na Kraj (1940–1942). Kawaler Orderu Orła Białego (pośmiertnie).

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003
W. Grabowski, Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003
Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota, W. Materski, Warszawa 2009

 

 

 

19 października 1956 roku rozpoczęło się VIII Plenum KC PZPR, podczas którego na stanowisko I sekretarza PZPR został wybrany Władysław Gomułka. Nad przebiegiem obrad i wyborów czuwała delegacja radziecka z Nikitą Chruszczowem na czele.

Więcej informacji:

   
   

 

 

 

 

19 października 1985 roku milicjanci zatrzymali w Olsztynie studenta Marcina Antonowicza. Po okazaniu legitymacji Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk kojarzony był wówczas jako kolebka opozycji demokratycznej), Antonowicz został ciężko pobity przez funkcjonariuszy, wskutek czego zmarł 2 listopada.

Więcej informacji:

 

 

 

19 października 1991 roku zmarł Jan Zieja, duchowny katolicki, publicysta, żołnierz WP, kapelan Szarych Szeregów i AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, działacz opozycyjny, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR.

Więcej informacji:

 

J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
J. J. Lipski, KOR – Komitet Obrony Robotników, Komitet Samoobrony Społecznej, wstęp A. Friszke, oprac. przypisów G. Waligóra, J. T. Lipski, Warszawa 2006
Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2007
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki, ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007
Niezłomni ludzie Kościoła – sylwetki, red. J. Żaryn, Kraków 2011

 

 • Informacja KS MO w Warszawie na temat Mszy Świętej za Ojczyznę, 25 kwietnia 1982 r.

 • Informacja KS MO w Warszawie na temat Mszy Świętej za Ojczyznę, 25 kwietnia 1982 r. (s. 1)
  Informacja KS MO w Warszawie na temat Mszy Świętej za Ojczyznę, 25 kwietnia 1982 r. (s. 1)
 • Informacja KS MO w Warszawie na temat Mszy Świętej za Ojczyznę, 25 kwietnia 1982 r. (s. 2)
  Informacja KS MO w Warszawie na temat Mszy Świętej za Ojczyznę, 25 kwietnia 1982 r. (s. 2)
 • Informacja KS MO w Warszawie na temat Mszy Świętej za Ojczyznę, 25 kwietnia 1982 r. (s. 3)
  Informacja KS MO w Warszawie na temat Mszy Świętej za Ojczyznę, 25 kwietnia 1982 r. (s. 3)
 • Protokół oględzin miejsca wrzucenia ks. Jerzego Popiełuszki do zalewu we Włocławku

 • Protokół oględzin miejsca wrzucenia ks. Jerzego Popiełuszki do zalewu we Włocławku, s. 1. (AIPN)
  Protokół oględzin miejsca wrzucenia ks. Jerzego Popiełuszki do zalewu we Włocławku, s. 1. (AIPN)
 • Protokół oględzin miejsca wrzucenia ks. Jerzego Popiełuszki do zalewu we Włocławku, s. 2. (AIPN)
  Protokół oględzin miejsca wrzucenia ks. Jerzego Popiełuszki do zalewu we Włocławku, s. 2. (AIPN)
 • Protokół oględzin miejsca wrzucenia ks. Jerzego Popiełuszki do zalewu we Włocławku, s. 3. (AIPN)
  Protokół oględzin miejsca wrzucenia ks. Jerzego Popiełuszki do zalewu we Włocławku, s. 3. (AIPN)
 • Afisz kolportowany po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

 • Afisz kolportowany po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
  Afisz kolportowany po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
 • Ulotka kolportowana po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

 • Ulotka kolportowana po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
  Ulotka kolportowana po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
Liczba wejść: 44097, od Data publikacji 14.10.2019