Kalendarium

21 października 1956 roku podczas VIII Plenum KC PZPR Władysław Gomułka został wybrany na I sekretarza PZPR. Zastąpił na tym stanowisku Edwarda Ochaba.

Jego wybór miał przekonać społeczeństwo polskie o rozpoczęciu procesu destalinizacji i liberalizacji systemu władzy.

Więcej informacji:

   
   

 

 

 

21 października 1963 roku podczas obławy ZOMO we wsi Majdan Kozic Górnych na Lubelszczyźnie poległ Józef Franczak ps. „Laluś”, ostatni żołnierz polskiego podziemia niepodległościowego.

Więcej informacji:

   

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin 2007
„Zaplute karły reakcji...”. Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, red. A. Jaczyńska, M. Śladecka, R. Wnuk, S. Poleszak, Lublin 2008
Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. S. Poleszak, Warszawa–Lublin 2008

 

 

21 października 1985 roku Ronald Reagan, prezydent USA przyjął w Waszyngtonie Jerzego Milewskiego, szefa Biura Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Brukseli. Milewski podziękował prezydentowi za poparcie dla „Solidarności” i poprosił o pomoc gospodarczą dla Polaków.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
Ryszard Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010.
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010.
P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”. Postawy polityczne Zachodu wobec „Solidarności” na tle stosunków z PRL (1980–1989), Warszawa 2013

 

 • Uroczystości ku czci Józefa Franczaka "Lalusia" 20.10.2013 (fot©PŻycieński)

 • Uroczystości ku czci Józefa Franczaka "Lalusia" (fot©PŻycieński)
  Uroczystości ku czci Józefa Franczaka "Lalusia" (fot©PŻycieński)
 • Adam Broński, syn "Uskoka" i Marek Franczak, syn "Lalusia" (fot©PŻycieński)
  Adam Broński, syn "Uskoka" i Marek Franczak, syn "Lalusia" (fot©PŻycieński)
 • dr Sławomir Poleszak wygłasza prelekcję na temat Józefa Franczaka "Lalusia" (fot©PŻycieński)
  dr Sławomir Poleszak wygłasza prelekcję na temat Józefa Franczaka "Lalusia" (fot©PŻycieński)
 • Ksiadz Leon Pietroń, kapelan środowiska WiN (fot©PŻycieński)
  Ksiadz Leon Pietroń, kapelan środowiska WiN (fot©PŻycieński)
 • Uroczystości ku czci Józefa Franczaka "Lalusia" (fot©PŻycieński)
  Uroczystości ku czci Józefa Franczaka "Lalusia" (fot©PŻycieński)
 • Uroczystości ku czci Józefa Franczaka "Lalusia" (fot©PŻycieński)
  Uroczystości ku czci Józefa Franczaka "Lalusia" (fot©PŻycieński)
 • Uroczystości ku czci Józefa Franczaka "Lalusia" (fot©PŻycieński)
  Uroczystości ku czci Józefa Franczaka "Lalusia" (fot©PŻycieński)
 • Pomnik upamiętniający Józefa Franczaka "Lalusia" (fot. P. Życieński)
  Pomnik upamiętniający Józefa Franczaka "Lalusia" (fot. P. Życieński)
 • Przemawia Marek Franczak, syn Józefa Franczaka "Lalusia" (fot©PŻycieński)
  Przemawia Marek Franczak, syn Józefa Franczaka "Lalusia" (fot©PŻycieński)
 • Pomnik upamiętniający Józefa Franczaka "Lalusia" (fot. P. Życieński)
  Pomnik upamiętniający Józefa Franczaka "Lalusia" (fot. P. Życieński)
 • Uroczystości ku czci Józefa Franczaka "Lalusia" (fot©PŻycieński)
  Uroczystości ku czci Józefa Franczaka "Lalusia" (fot©PŻycieński)
 • Syn Józefa Franczaka wśród Zaporczyków (fot. P. Życieński)
  Syn Józefa Franczaka wśród Zaporczyków (fot. P. Życieński)
 • Pomnik upamiętniający Józefa Franczaka "Lalusia" (fot. P. Życieński)
  Pomnik upamiętniający Józefa Franczaka "Lalusia" (fot. P. Życieński)
 • Wieniec od IPN (fot©PŻycieński)
  Wieniec od IPN (fot©PŻycieński)
 • Przemarsz kombatantów (fot. P. Życieński)
  Przemarsz kombatantów (fot. P. Życieński)
 • Grób Józefa Franczaka (fot. P. Życieński)
  Grób Józefa Franczaka (fot. P. Życieński)
 • Rodzina Józefa Franczaka przy grobie Bohatera (fot©PŻycieński)
  Rodzina Józefa Franczaka przy grobie Bohatera (fot©PŻycieński)
Liczba wejść: 41284, od Data publikacji 16.10.2019