Kalendarium

7 listopada 1939 roku gen. Władysław Sikorski został mianowany Naczelnym Wodzem. Przystąpił on do odbudowy armii polskiej we Francji. Wiosną 1940 roku polskie jednostki liczyły już ok. 85 tys. żołnierzy.

Więcej informacji:

Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w fotografiach por. Wiesława Szpakowicza, oprac. A. Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Warszawa 2010

Liczba wejść: 43630, od Data publikacji 02.11.2019