Nawigacja

Kalendarium

9 listopada 1939 roku w ramach drugiej akcji pacyfikacyjnej elity intelektualnej Krakowa Niemcy aresztowali ok. 120 nauczycieli, prawników, posłów, urzędników i duchownych. Trafili oni do więzienia w Nowym Wiśniczu, a stamtąd do obozów koncentracyjnych.

Więcej informacji:

 

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003
Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami,  red. T. Szarota, W. Materski, Warszawa 2009

 

 

9 listopada 1939 roku Niemcy przystąpili w Lublinie do akcji „Inteligencja” („Sonderaktion Lublin”) wymierzonej w elitę intelektualną miasta. Tego dnia na terenie Lublina aresztowano kilkaset osób: prawników, inżynierów, księży i nauczycieli.

Więcej informacji:

 

 

9 listopada 1939 roku w Warszawie powstała Tajna Armia Polska – konspiracyjna organizacja wojskowa. Komendantem TAP był mjr Jan Włodarkiewicz ps. „Darwicz”.  Inspektorem pionu organizacyjnego oraz szefem sztabu był podporucznik Witold Pilecki ps. „Witold”.

Więcej informacji:

 

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003
 

 

9 listopada 1942 roku Niemcy przeprowadzili ostatnie egzekucje Żydów w getcie na Majdanie Tatarskim w Lublinie. Zamieszkiwało je 4 tys. osób przeniesionych wiosną 1942 roku z getta na Podzamczu, pierwszego getta w Lublinie.

Więcej informacji:

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
 

 

9 listopada 1950 roku gen. August Emil Fieldorf „Nil” został aresztowany przez funkcjonariuszy UB. W sfingowanym procesie za rzekomą współpracę z Niemcami skazano go na karę śmierci. Wyrok wykonano w 1953 roku.

Więcej informacji:

Opisy powyższych dokumentów ukazują się przed kliknięciem w obrazek

Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944–1956, Warszawa 2000
Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. Żaryn, J. Żurek, Warszawa 2003
Krzysztof Szwagrzyk, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944–1956, Kraków 2005
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005
 

 

9 listopada 1987 roku SB aresztowała we Wrocławiu Kornela Morawieckiego, przywódcę „Solidarności Walczącej”. Szantażowany chorobą kolegi, w 1988 roku został namówiony na wyjazd do Włoch. Podczas próby powrotu do kraju deportowano go do Wiednia.

Więcej informacji:

 
  

 

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/

Liczba wejść: 42171, od Data publikacji 04.11.2019
do góry