Nawigacja

Kalendarium

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna powierzyła Józefowi Piłsudskiemu dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną.

Więcej informacji:

   
   
   
   
   

 

 

11  listopada 1939 roku w ramach akcji „Inteligencja” Niemcy aresztowali 14 wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Aresztowanych osadzono w więzieniu na Zamku w Lublinie, a po przesłuchaniach wywieziono do obozów koncentracyjnych.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003.
Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota i W. Materski, Warszawa 2009

Liczba wejść: 42329, od Data publikacji 06.11.2019
do góry