Nawigacja

Kalendarium

12 listopada 1898 roku urodził się Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, generał, współtwórca Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, ostatni komendant główny AK.

Skazany w moskiewskim "procesie szesnastu". 24 grudnia 1946 roku zmarł w więzieniu w ZSRR.

Więcej informacji:

 

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003.
J. Kurtyka, J. Pawłowicz, Generał Leopold Okulicki 1898–1946, Warszawa 2010.
S. Korboński, W imieniu Rzeczypospolitej..., Warszawa 2009.
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005.
 

 

 

12  listopada 1898 roku urodził się Henryk Sucharski, komendant Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, więzień obozów jenieckich, po uwolnieniu w 1945 roku przedostał się do II Korpusu Polskiego we Włoszech. Zmarł 30 sierpnia 1946 roku.

Więcej informacji:

 

 

 

 

12  listopada 1948 roku papież Pius XII na konsystorzu w Rzymie mianował biskupa lubelskiego, ks. Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem metropolitą Gniezna i Warszawy oraz prymasem Polski. Wyszyński zastąpił na tym stanowisku zmarłego kard. Augusta Hlonda.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński, Warszawa 2003.
J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004.
Niezłomni ludzie Kościoła – sylwetki, red. J. Żaryn, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008.
Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał i J. Szarek, Kraków 2007.
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki i ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007.

Liczba wejść: 42222, od Data publikacji 07.11.2019
do góry