Nawigacja

Kalendarium

13 listopada 1939 roku rozkazem Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego powołano Związek Walki Zbrojnej. Nowa organizacja miała charakter ogólnonarodowy. Jej komendantem został gen. Kazimierz Sosnkowski.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003.

 

 

13 listopada 1946 roku urodził się Stanisław Barańczak, poeta, tłumacz poezji, działacz opozycyjny w PRL, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, działacz „Solidarności”. Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2 – 7, Warszawa 2010.
J. J. Lipski, KOR – Komitet Obrony Robotników, Komitet Samoobrony Społecznej, wstęp A. Friszke, opracowanie przypisów: G. Waligóra, J. T. Lipski, Warszawa 2006.
P. Sasanka, Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2006.
 

 

 

13 listopada 1980 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie odrzucił wniosek o rejestrację Niezależnego Zrzeszenia Studentów, argumentując, że związki zawodowe są dla pracowników lub pracodawców. Odmowa legalizacji NZS doprowadziła do strajku studentów.

Więcej informacji:

S. Krzyżanowska, W. Trębacz, Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2011.
M. Kruk, K. Pokwicka, K. Lisiecki, Gdański Sierpień '80, Gdańsk 2010.
Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1989. Obrazy; koncepcja, wybór i opracowanie materiałów: J. Dutka, M. Zakrzewski, teksty wprowadzające do rozdziałów: J. Szarek, Kraków 2010.

Liczba wejść: 43153, od Data publikacji 08.11.2019
do góry