Kalendarium

14 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę polityczną Józefowi Piłsudskiemu.

Więcej informacji:

   
   
   
   
   

 

 

14  listopada 1941 roku Niemcy rozstrzelali około 9 tys. Żydów w Słonimiu (polskie miasto zajęte w 1939 roku przez ZSRR).

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005.
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008.
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004.

 

 

14 listopada 1982 roku Lech Wałęsa powrócił do Gdańska po zwolnieniu z internowania. Uwolnienie poprzedził list Wałęsy do gen. Wojciecha Jaruzelskiego z propozycją podjęcia rozmów, tzw. list kaprala do generała, wykorzystany propagandowo przez władze. Oferta rozmów z władzą wywołała kontrowersje wśród opozycji.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 45326, od Data publikacji 09.11.2019