Kalendarium

15 listopada 1942 roku w getcie warszawskim powstał raport dla rządu polskiego w Londynie oraz rządów sprzymierzonych pt. "Likwidacja żydowskiej Warszawy", opracowany przez Emanuela Ringelbluma, Eliasza Gutkowskiego i Hersza Wassera.

 Przewiózł go na Zachód Jan Karski, kurier i emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego.

Więcej informacji:

 

 

 

15 listopada 1985 roku MO rozpoczęła akcję „Hiacynt”, polegającą na zbieraniu materiałów o środowisku polskich homoseksualistów. Miały one posłużyć do szantażu osób znajdujących się w sferze zainteresowań SB.

Więcej informacji:

„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005.
F. Musiał, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2007.
 

 

 

15 listopada 1987 roku w Warszawie odbył się Zjazd Założycielski Polskiej Partii Socjalistycznej. Przewodniczącym Prezydium Rady Naczelnej PPS został Jan Józef Lipski. PPS dołączyła do innych opozycyjnych i antykomunistycznych organizacji działających w PRL.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
 

 

 

15 listopada 1989 roku Lech Wałęsa jako trzeci w historii cudzoziemiec niepełniący funkcji głowy państwa lub szefa rządu wygłosił przemówienie przed połączonymi izbami Kongresu USA. Mówił o znaczeniu „Solidarności” i drodze Polaków do wolności.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 43732, od Data publikacji 10.11.2019