Kalendarium

16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wysłał depeszę do państw uczestniczących w I wojnie światowej oraz krajów neutralnych, zawiadamiającą o powstaniu niepodległego państwa polskiego.

Więcej informacji:

   
   
   
   
   

 

 

 

 

16 listopada 1940 roku w centrum okupowanej Warszawy Niemcy utworzyli zamknięte getto żydowskie. Do lata 1942 więziono w nim ponad 400 tysięcy osób z Warszawy i okolic, z czego ok. 100 tysięcy zmarło w wyniku głodu i chorób. Resztę zamordowano w komorach gazowych obozu zagłady w Treblince oraz podczas ostatecznej likwidacji getta (kwiecień-maj 1943).

Więcej informacji:

   
   

S. Korboński, Polacy, Żydzi i holocaust, tłum. G. Waluga, Warszawa 2011
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006

 

 

 

16 listopada 1945 roku w celu ścigania przestępczości gospodarczej została powołana Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. W rzeczywistości stanowiła organ represji wobec prywatnych przedsiębiorców, głównie z branży rzemieślniczej i handlowej.

Więcej informacji:

J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012.

Liczba wejść: 42320, od Data publikacji 11.11.2019