Nawigacja

Kalendarium

18 listopada 1860 roku urodził się Ignacy Jan Paderewski, wybitny pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, polityk, minister spraw zagranicznych i premier Rzeczypospolitej Polskiej, Kawaler Orderu Orła Białego i francuskiej Legii Honorowej.

Więcej informacji:

   
   
   

Niepodległość, red. M. Gałęzowski i J.M. Ruman, Warszawa 2010.

 

 

 

18 listopada 1918 roku powstał pierwszy rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Premierem został polityk PPS Jędrzej Moraczewski.

Więcej informacji:

 

 

 

18 listopada 1943 roku gestapo i ukraińska policja rozstrzelały w Równem na Wołyniu 160 więźniów, w tym ok. 100 żołnierzy AK. Zbrodnię poprzedziły liczne aresztowania Polaków spowodowane często donosami Ukraińców na działaczy polskiej konspiracji.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947, Warszawa 2002.
Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota i W. Materski, Warszawa 2009.
M. Tomkiewicz, Zbrodnia w Ponarach 1941–1944, Warszawa 2008.
Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 2, Warszawa 2009
 

 

 

18 listopada 1965 roku podczas II soboru watykańskiego biskupi polscy wystosowali list do biskupów niemieckich w sprawie wzajemnego wybaczenia krzywd. Ten chrześcijański gest spotkał się z ostrą reakcją władz PRL, które zarzuciły episkopatowi zdradę stanu.

Więcej informacji:

 
 
   
   

Teki Edukacyjne IPN, Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński, Warszawa 2003.
J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004.
W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008.
Kościół i Prymas Stefan Wyszyński 1956–1966, red. A. Dziurok i W.J. Wysocki, Katowice–Kraków 2008.
 

 

 

18 listopada 1986 roku działający w podziemiu NSZZ „Solidarność” został przyjęty jako jedyny związek na świecie do dwóch międzynarodowych central związkowych: Światowej Konfederacji Pracy i Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010.
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010.

Liczba wejść: 41478, od Data publikacji 13.11.2019
do góry