Nawigacja

Kalendarium

19 listopada 1885 roku urodził się Kazimierz Sosnkowski, generał, polityk, działacz niepodległościowy, założyciel Związku Walki Czynnej, legionista, jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, minister spraw wojskowych RP, Komendant Główny ZWZ, Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych.

Więcej informacji:

J. Kirszak, Generał Kazimierz Sosnkowski (1885–1969), Warszawa 2012

 

 

19 listopada 1943 roku podczas likwidacji ośrodka pracy przymusowej we Lwowie, tzw. obozu Janowskiego, Niemcy zamordowali kilka tysięcy Żydów.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005.
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008.
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004.

 

Liczba wejść: 49782, od Data publikacji 14.11.2019
do góry