Kalendarium

22 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wydał dekret o ustanowieniu najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego.

Piłsudski został Tymczasowym Naczelnikiem Państwa.

Więcej informacji:

Dekret Naczelnika Państwa o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej (Dz.U. 1918 nr 17 poz. 41)

   
   
   
   

 

 

 

22 listopada 1940 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz odbyła się pierwsza egzekucja przez rozstrzelanie. W odwecie za działalność ruchu oporu na Śląsku Niemcy zabili 40 Polaków. Najmłodszy z zamordowanych miał 21 lat, a najstarszy 63.

Więcej informacji:

 

 

 

22 listopada z okazji uchwalenia Konstytucji PRL (22 lipca 1952 roku) Sejm uchwalił amnestię. Ustawa amnestyjna weszła w życie 1 grudnia 1952 roku. Łącznie w całym kraju uwolniono 24 tys. osób.

Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011.
„Zaplute karły reakcji...” Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, red. A. Jaczyńska, M. Śladecka, R. Wnuk, S. Poleszak, Lublin 2008.
Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. S. Poleszak, Warszawa–Lublin 2008.
Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory – 19 I 1947, red. M. Wenklar, Kraków 2007.
Akcja „Wisła” 1947, red. W. Chudzik, Z. Gajowniczek, M. Majewski, J. Tucholski i in., Warszawa–Kijów 2006.
 

Liczba wejść: 58770, od Data publikacji 17.11.2019