Kalendarium

23 listopada 1937 roku urodził się Karol Modzelewski, historyk, profesor nauk humanistycznych, działacz opozycyjny w PRL, członek NSZZ „Solidarność”, więzień polityczny, senator I kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego.

Więcej informacji:

 

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010
 

 

 

23 listopada 1943 roku Władysław Gomułka objął funkcję I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej. Zastąpił na tym stanowisku aresztowanego przez gestapo Pawła Findera.

Więcej informacji:

   
   

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011.
 

 

 

23 listopada 1982 roku zmarła Grażyna Kuroń, żona Jacka Kuronia, działaczka opozycyjna, internowana w stanie wojennym w ośrodkach w Gołdapi i Darłówku. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie).

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010
J. J. Lipski, KOR – Komitet Obrony Robotników, Komitet Samoobrony Społecznej, wstęp A. Friszke, opracowanie przypisów: G. Waligóra, J.T. Lipski, Warszawa 2006
P. Sasanka, Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2006


 

 

23 listopada 1989 roku sejm kontraktowy podjął uchwałę o likwidacji Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej i Urzędu do spraw Wyznań.

Więcej informacji:

   

Liczba wejść: 51848, od Data publikacji 18.11.2019