Kalendarium

27 listopada 1915 roku urodził się gen. Stanisław Skalski, lotnik, uczestnik bitwy o Anglię, dowódca polskich dywizjonów w Wielkiej Brytanii i brytyjskiego dywizjonu 601. Po powrocie do Polski w 1947 roku został skazany na śmierć za rzekome szpiegostwo.

Karę zmieniono na dożywocie.

Więcej informacji:

 

„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005.
Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. Żaryn i J. Żurek, Warszawa 2003.
 

 

 

27 listopada 1941 roku zwycięstwem wojsk alianckich zakończyła się bitwa o Tobruk. Do pokonania wojsk Osi dowodzonych przez gen. Erwina Rommla przyczyniła się Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich pod dowództwem gen. Stanisława Kopańskiego.

Więcej informacji:

 

 

 

27 listopada 1942 roku w ramach planu germanizacji Europy Środkowo-Wschodniej Niemcy rozpoczęli na Zamojszczyźnie pierwszą fazę masowych wysiedleń Polaków. Podczas całej akcji, trwającej do sierpnia 1943 roku, wysiedlono 110 tys. Polaków z 294 wsi.

Więcej informacji:

   
   
 

Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota i W. Materski, Warszawa 2009.
A. Jaczyńska, Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna – „pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie” 1942–1943, Lublin 2012

 

 

 

27 listopada 1949 roku na Kongresie Jedności Ruchu Ludowego w Warszawie doszło do połączenia PSL i SL w Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (partia satelicka PZPR). Obecność m.in. ZSL miała stwarzać pozory istnienia pluralizmu politycznego.

Więcej informacji:

 

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011.

Liczba wejść: 47117, od Data publikacji 22.11.2019