Kalendarium

1 grudnia 1918 r. szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Stanisław Szeptycki wydał rozkaz ustanawiający biało-czerwoną szachownicę znakiem rozpoznawczym polskiego lotnictwa wojskowego.

Więcej informacji:

 

 

1 grudnia 1926 roku urodził się Mieczysław Rakowski, działacz komunistyczny, premier PRL w latach 1988–1989, ostatni I sekretarz KC PZPR, wieloletni redaktor naczelny tygodnika „Polityka”. Za jego rządów doszło do rozmów Okrągłego Stołu.

Więcej informacji:

   
   

 

 

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011.

 

 

1 grudnia 1939 roku niemieckie władze okupacyjne wprowadziły na terenie Generalnego Gubernatorstwa obowiązek noszenia przez wszystkich Żydów powyżej 12. roku życia opasek z gwiazdą Dawida. Za brak opaski groziła kara więzienia.

Więcej informacji:


Stefan Korboński, Polacy, Żydzi i holocaust, tłum. G. Waluga, Warszawa 2011.
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008.
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004.
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006.
 

 

 

1 grudnia 1982 roku prezydent m.st. Warszawy gen. Mieczysław Dębicki rozwiązał Związek Artystów Scen Polskich. Jego likwidacja była elementem represji władz komunistycznych wobec środowiska aktorskiego, które bojkotowało państwowe środki masowego przekazu.
 
Więcej informacji:

   

Liczba wejść: 56455, od Data publikacji 26.11.2019