Kalendarium

2 grudnia 1941 roku w Warszawie zmarł marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz, dowódca 1. pułku piechoty Legionów Polskich, komendant główny Polskiej Organizacji Wojskowej, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, Naczelny Wódz w wojnie obronnej Polski 1939 roku.

Więcej informacji:

 

W.J. Wysocki, M.W. Wysocka, Marszałek Edward Śmigły-Rydz. Portret Naczelnego Wodza, Warszawa 2009.
Niepodległość, red. M. Gałęzowskiego i J.M. Rumana, Warszawa 2010.
 

 

 

2 grudnia 1944 roku Specjalny Sąd Karny w Lublinie skazał na karę śmierci 5 zbrodniarzy z obozu koncentracyjnego KL Lublin. Był to pierwszy proces zbrodniarzy wojennych na ziemiach polskich. Toczył się podczas trwającej jeszcze okupacji części Polski.

Więcej informacji:

Program przeznaczony dla osób pełnoletnich

 

 

 

2 grudnia 1980 roku Edward Gierek został usunięty z Komitetu Centralnego PZPR. Wcześniej zmuszono go do ustąpienia ze stanowiska I sekretarza KC PZPR. Odsunięcie Gierka od władzy związane było z największą w historii PRL falą strajków w lipcu i sierpniu 1980 roku.

Więcej informacji:

   
   
   
   

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011.
 

 

 

2 grudnia 1981 roku oddziały ZOMO i antyterrorystów dokonały pacyfikacji strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie. Strajkujący studenci domagali się objęcia WOSP ustawą o szkolnictwie wyższym, a nie wojskowym.
 
Więcej informacji:

   
   

 

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010.
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010.

Liczba wejść: 44131, od Data publikacji 27.11.2019