Kalendarium

3 grudnia 1940 roku premier RP na Uchodźstwie gen. Władysław Sikorski mianował Cyryla Ratajskiego Głównym Delegatem Rządu na teren Generalnego Gubernatorstwa.

  • gen. Władysław Sikorski
    gen. Władysław Sikorski

Ratajski stworzył rozbudowany aparat cywilnej administracji podziemnej.

Więcej informacji:

 

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003
Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szaroty i W. Materskiego, Warszawa 2009
W. Grabowski, Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003
 

 

 

3 grudnia 1941 roku podczas spotkania z gen. Władysławem Sikorskim i gen. Władysławem Andersem, Józef Stalin na pytanie o losy tysięcy zaginionych polskich oficerów odpowiedział, że uciekli oni do Mandżurii. W rzeczywistości zostali oni zamordowani z jego rozkazu w 1940 roku.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 42569, od Data publikacji 28.11.2019