Kalendarium

4 grudnia 1941 roku niemieckie władze okupacyjne wydały rozporządzenie o specjalnym prawie karnym dla Polaków i Żydów na ziemiach wcielonych do Rzeszy. Przywróciło ono policyjne sądy doraźne z prawem wydawania kar śmierci za wykroczenia przeciwko Niemcom.

Więcej informacji:

   

S. Korboński, Polacy, Żydzi i holocaust, tłum. G. Waluga, Warszawa 2011
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006

 

 

4 grudnia 1942 roku przy Delegaturze Rządu RP na Kraj powołano Radę Pomocy Żydom „Żegota”. Powstała ona w wyniku przekształcenia Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom. Była jedyną w okupowanej Europie instytucją państwową ratującą Żydów od zagłady.

Więcej informacji:

   

S. Korboński, Polacy, Żydzi i holocaust, tłum. Grażyna Waluga, Warszawa 2011
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006

 

 

4 grudnia 1985 roku w Krakowie został brutalnie pobity przez funkcjonariuszy SB ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, kapłan związany z "Solidarnością".

Więcej informacji:

 

Liczba wejść: 42331, od Data publikacji 29.11.2019