Kalendarium

5 grudnia 1867 roku urodził się Józef Piłsudski, działacz socjalistyczny i niepodległościowy, Naczelny Wódz i Naczelnik Państwa w latach 1918–1922,

marszałek Polski, dwukrotny premier RP, twórca rządów sanacyjnych.

Więcej informacji:

   
   
   
   
   
 
 

Niepodległość, red. M. Gałęzowski i J.M. Ruman, Warszawa 2010
 

 

 

5 grudnia 1953 roku funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, płk Józef Światło, uciekł do Berlina Zachodniego. Po otrzymaniu azylu politycznego w USA na falach Radia Wolna Europa opisywał kulisy działania partii i bezpieki.

Więcej informacji:

 

„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005
P. Machcewicz, „Monachijska menażeria”. Walka z Radiem Wolna Europa 1950–1989, Warszawa 2007
 

 

 

5 grudnia 1965 roku biskupi niemieccy wystosowali odpowiedź na list biskupów polskich z 18 listopada 1965 roku w sprawie wzajemnego wybaczenia krzywd. Była ona powściągliwa i pełna rezerwy. Taka postawa episkopatu niemieckiego rozczarowała Polaków.

Więcej informacji:

 
 
   
   
 

Teki Edukacyjne IPN, Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński, Warszawa 2003
J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
Kościół i Prymas Stefan Wyszyński 1956–1966, red. A. Dziurok i W.J. Wysocki, Katowice–Kraków 2008
 

 

 

5 grudnia 1975 roku 59 intelektualistów wystosowało do władz PRL tzw. List 59, z protestem przeciw wprowadzeniu zmian w konstytucji. Sprzeciw dotyczył głównie dodania zapisów o kierowniczej roli PZPR i o „umacnianiu przyjaźni i współpracy z ZSRR”.

Więcej informacji:

 

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011
 

 

 

5 grudnia 1981 roku na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR zaakceptowano decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Gen. Wojciech Jaruzelski został upoważniony do wyznaczenia terminu rozpoczęcia operacji. Przystąpiono do niej w nocy z 12 na 13 grudnia.

Więcej informacji:

Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980-1983), wybór, wstęp i oprac. B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001
 

 

 

5 grudnia 1983 roku Lech Wałęsa zaapelował do rządów zachodnich o zniesienie sankcji gospodarczych nałożonych na PRL po wprowadzeniu stanu wojennego. Jako pierwszy odpowiedział rząd USA – w 1984 roku zezwolił m.in. na wznowienie połowów w strefie amerykańskiej.

Więcej informacji:

 
Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, wstęp, wybór i opracowanie J. Olaszek, Warszawa 2010

Liczba wejść: 42629, od Data publikacji 30.11.2019