Kalendarium

6 i 7 grudnia 1942 roku w Ciepielowie i Rekówce koło Radomia niemieccy żandarmi za ukrywanie Żydów zamordowali 33 osoby.

Zginęły rodziny Kowalskich, Obuchów, Skoczylasów i Kosiorów oraz ukrywani przez nich Żydzi.

Więcej informacji:

   

 

Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006
 

 

 

6 grudnia 1970 roku rozpoczęła się przełomowa dla stosunków polsko-niemieckich wizyta kanclerza RFN, Willy'ego Brandta w Polsce. RFN uznała zachodnią granicę Polski, a kanclerz przyklęknął przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.

Więcej informacji:

 

 

 

6 grudnia 1906 roku urodził się Marian Spychalski, działacz komunistyczny, członek Biura Politycznego KC PZPR, minister obrony narodowej, przewodniczący Rady Państwa PRL, ostatni marszałek Polski. Odsunięty od władzy po wydarzeniach Grudnia’70.

Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

Liczba wejść: 43982, od Data publikacji 01.12.2019