Kalendarium

7 grudnia 1938 roku urodził się Andrzej Czuma, prawnik, działacz opozycyjny w PRL, współzałożyciel antykomunistycznych i niepodległościowych organizacji „Ruch” oraz Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, internowany w stanie wojennym,

minister sprawiedliwości w 2009 roku.

Więcej informacji:

   
 
 

 


G. Waligóra, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977–1981, Warszawa 2006
www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
 

 

 

7 grudnia 1954 roku rozwiązano Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Jego likwidacja miała związek z ujawnieniem działalności aparatu bezpieczeństwa PRL przez Józefa Światłę, wicedyrektora Departamentu X MBP, który 5 grudnia 1953 roku uciekł na Zachód.

Więcej informacji:

„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005
 

 

 

7 grudnia 1970 roku kanclerz RFN Willy Brandt i premier PRL Józef Cyrankiewicz podpisali w Warszawie układ o normalizacji wzajemnych stosunków. Jego zawarcie oznaczało uznanie przez RFN po raz pierwszy od zakończenia wojny granicy Polski na Odrze i Nysie.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 40516, od Data publikacji 02.12.2019