Nawigacja

Kalendarium

10 grudnia 1912 roku urodził się Jerzy Turowicz, dziennikarz, publicysta, współtwórca i wieloletni redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, prezes Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Kawaler Orderu Orła Białego.

Więcej informacji:

Kościół i kultura niezależna, red. B. Tracz, Katowice 2011
B. Tracz, R. Ciupa, Kultura niezależna w Kościele, Katowice 2011
 

 

10 grudnia 1956 roku przywrócono pierwotną nazwę Katowicom. Od 7 marca 1953 roku dla uczczenia pamięci zmarłego Józefa Stalina miasto nosiło miano Stalinogród. Powrót do historycznej nazwy nastąpił po skrytykowaniu kultu jednostki i stalinizmu w lutym 1956 roku.

Więcej informacji:

 

 

 

10 grudnia 1980 roku Czesław Miłosz odebrał literacką nagrodę Nobla. Oficjalnie w PRL obowiązywał zakaz publikacji jego utworów, do 1980 roku poezja Miłosza była wydawana tylko w „drugim obiegu”.

Więcej informacji:


www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii, red. R. Terlecki, Warszawa 2005
 

 

10 grudnia 1981 roku na posiedzeniu Biura Politycznego KC KPZR w Moskwie dyskutowano o żądaniu gen. Wojciecha Jaruzelskiego o udzielenie wsparcia militarnego i gospodarczego. Zapadła wówczas decyzja, że Związek Radziecki nie podejmie interwencji wojskowej w PRL.

Więcej informacji:

   

Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980-1983), wybór, wstęp i oprac. B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001
 

 

10 grudnia 1983 roku w Oslo Danuta Wałęsa odebrała w imieniu męża Pokojową Nagrodę Nobla za działalność na rzecz wolności i demokracji. Lech Wałęsa nie zdecydował się na osobisty odbiór nagrody z obawy o uniemożliwienie przez władze PRL powrotu do kraju.

Więcej informacji:

 

 

10 grudnia 1987 roku Zofia i Zbigniew Romaszewscy, twórcy Biura Interwencji KSS „KOR” i podziemnego Radia Solidarność otrzymali za wkład w walkę o przestrzeganie praw człowieka Nagrodę Fundacji Aurora przy Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010

Liczba wejść: 34244, od Data publikacji 05.12.2019
do góry