Nawigacja

Kalendarium

13 grudnia 1981 roku formalnie decyzją Rady Państwa (antydatowaną na 12 grudnia), a faktycznie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, o północy został wprowadzony stan wojenny.

Powołano oficjalnie (stworzoną poprzedniego dnia) Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Było to ciało niekonstytucyjne, w rzeczywistości pozbawione realnej władzy, którą miała grupa działaczy partyjnych i wojskowych skoncentrowana wokół generała Wojciecha Jaruzelskiego. Internowano działaczy „Solidarności” i wielu organizacji opozycyjnych (w sumie w pierwszych dniach stanu wojennego ok. 5 tysięcy osób; łącznie około 10 tysięcy) oraz dla efektu propagandowego niektórych byłych członków kierownictwa PZPR z Edwardem Gierkiem na czele i nieznaną liczbę przestępców kryminalnych. Zawieszone zostały związki zawodowe oraz wiele organizacji społecznych, a także część kanałów telewizji i radia oraz większość gazet. Zawieszono naukę w szkołach i na uczelniach, wprowadzono cenzurę korespondencji, przerwano łączność telefoniczną, zmilitaryzowano najważniejsze zakłady pracy i wprowadzono godzinę milicyjną.

W drobiazgowo przygotowanej operacji w nocy z 12 na 13 grudnia wzięło udział ponad 30 tysięcy funkcjonariuszy MSW i ponad 70 tysięcy żołnierzy, łącznie ponad 3200 pojazdów pancernych (czołgów i transporterów). Wprowadzenie stanu wojennego zostało ogłoszone oficjalnie przez Polskie Radio o godz. 6.00 rano w wyemitowanym (i powtarzanym następnie wielokrotnie w radio i telewizji) przemówieniu Jaruzelskiego. Liczbę ofiar pacyfikacji strajków i demonstracji oraz zabójstw działaczy opozycyjnych, których okoliczności nie wyjaśniono, szacuje się na kilkadziesiąt osób. Pamiętać należy też o trudnej do oszacowania liczbie osób, która zmarła ze względu na niemożność wezwania pomocy medycznej w pierwszym okresie stanu wojennego.

Więcej informacji:

 

 

 

13 grudnia 1966 roku zmarł Stanisław Mikołajczyk, polityk, działacz ruchu ludowego, premier Polski na uchodźstwie, minister rolnictwa, wicepremier, przywódca powojennego PSL (do ucieczki z Polski w 1947 roku).

Więcej informacji:

 

 

 

13 grudnia 1987 roku zmarł Stanisław Radkiewicz, działacz komunistyczny, oficer UB, zbrodniarz stalinowski, generał, polityk, członek PKWN, minister bezpieczeństwa publicznego.

Więcej informacji:

„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005
Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. Żaryn i J. Żurek, Warszawa 2003

Liczba wejść: 35232, od Data publikacji 08.12.2019
do góry