Nawigacja

Kalendarium

15 grudnia 1940 roku Niemcy utworzyli getto w Tomaszowie Mazowieckim. Początkowo składało się ono z trzech części położonych w różnych dzielnicach miasta o łącznej powierzchni ok. 65 ha. W marcu 1941 roku zamieszkiwało je ponad 15 tys. Żydów.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
 

 

 

15 grudnia 1948 roku w Warszawie rozpoczął się Kongres Zjednoczeniowy Polskiej Partii Robotniczej i opanowanej już przez komunistów Polskiej Partii Socjalistycznej. Podczas kongresu utworzono Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą.

Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011
 

 

 

15 grudnia 1970 roku w Gdańsku podczas protestu stoczniowców przeciwko podwyżce cen przed budynkiem Komendy Miejskiej MO padły pierwsze ofiary śmiertelne. Całe Wybrzeże zalała fala strajków. Najwyższe władze państwowe podjęły decyzję o użyciu broni palnej.

Więcej informacji:

   
   
 

J. Eisler, I. Greczanik-Filipp, W. Kwiatkowska, J. Marszalec, To nie na darmo... Grudzień ’70 w Gdańsku i Gdyni, Pelplin 2006
Grudzień 1970 w dokumentach MSW, oprac. J. Eisler, Warszawa 2000

Liczba wejść: 33673, od Data publikacji 10.12.2019
do góry