Kalendarium

W nocy z 31 grudnia 1943 na 1 stycznia 1944 roku z inicjatywy I sekretarza PPR Władysława Gomułki powołano w Warszawie Krajową Radę Narodową z Bolesławem Bierutem na czele. KRN odrzucała legalność Rządu RP na Uchodźstwie

i uzurpowała sobie funkcję tymczasowego polskiego parlamentu.

Więcej informacji:

 
 
   

 

S. Korboński, W imieniu Rzeczypospolitej..., Warszawa 2009
W. Grabowski, Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003
Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011
 

 

 

31 grudnia 1982 roku władze PRL zawiesiły stan wojenny. Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 roku.

Więcej informacji:

 

Liczba wejść: 34472, od Data publikacji 30.12.2018