Kalendarium

28 marca 1968 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbył się ostatni wiec studencki Marca ‘68.

Studenci domagali się m.in. swobody zrzeszeń, wolności opinii, zniesienia cenzury i przestrzegania praw obywatelskich. W odpowiedzi z uczelni relegowano 34 studentów. Rozwiązano wydział ekonomii i wydział filozofii oraz kierunek psychologii na wydziale pedagogicznym.

Więcej informacji:

   

Marzec 1968 w dokumentach MSW, red. nauk. F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2009
 

 

 

28 marca 1947 roku zginął gen. Karol Świerczewski ps. „Walter”, żołnierz Armii Czerwonej w wojnie polsko-bolszewickiej, dowódca 1. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR i 2. Armii WP, członek KC PPR, wiceminister obrony narodowej. Współodpowiedzialny m.in. za represje wobec żołnierzy AK wcielonych do ludowego Wojska Polskiego.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 42834, od Data publikacji 23.03.2019