Kalendarium

29 kwietnia 1978 roku w Gdańsku powstał Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża – druga po śląskich WZZ niezależna organizacja związkowa w PRL.

W jego skład weszli Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski i Antoni Sokołowski. Od sierpnia 1978 roku WZZ Wybrzeża wydawały biuletyn „Robotnik Wybrzeża”.

Więcej informacji:

 

Encyklopedia Solidarności

 

 

29 kwietnia 1982 roku w kancelarii Sejmu PRL został złożony tzw. List 44 – podpisany przez 44 przedstawicieli różnych zawodów protest przeciwko represjonowaniu działaczy opozycyjnych po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 45880, od Data publikacji 25.04.2019