Kalendarium

18 lipca 1944 roku oddziały II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa zdobyły Ankonę. Zginęło 388 polskich żołnierzy, 1636 zostało rannych, a 126 uznano za zaginionych.

 • Polski Cmentarz Wojenny w Loreto (fot. M. Foks)
  Polski Cmentarz Wojenny w Loreto (fot. M. Foks)
 • Muzeum Wyzwolenia Ankony w Offagni (fot. M. Foks)
  Muzeum Wyzwolenia Ankony w Offagni (fot. M. Foks)
 • Muzeum Wyzwolenia Ankony w Offagni (fot. M. Foks)
  Muzeum Wyzwolenia Ankony w Offagni (fot. M. Foks)
 • Muzeum Wyzwolenia Ankony w Offagni (fot. M. Foks)
  Muzeum Wyzwolenia Ankony w Offagni (fot. M. Foks)
 • Muzeum Wyzwolenia Ankony w Offagni (fot. M. Foks)
  Muzeum Wyzwolenia Ankony w Offagni (fot. M. Foks)

Zdobycie portu ułatwiło aliantom przełamanie systemu niemieckich umocnień, tzw. Linii Gotów. Była to jedyna samodzielna polska operacja na froncie zachodnim.

Więcej informacji:

 

Generał Anders. Życie i chwała, red. M. Hemar, Londyn–Warszawa 2007
 

 

18 lipca 1980 roku w proteście przeciwko podwyżce cen niektórych przetworów mięsnych strajk rozpoczęli pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie. Łącznie od 8 do 24 lipca na Lubelszczyźnie protestowało ponad 150 zakładów pracy. W celu rozpatrzenia żądań strajkujących władze komunistyczne powołały Komisję Rządową pod przewodnictwem wicepremiera, Mieczysława Jagielskiego.

Więcej informacji:

 

S. Krzyżanowska, W. Trębacz, Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2011

Liczba wejść: 41458, od Data publikacji 13.07.2019