Kalendarium

19 lipca 1977 roku z okazji 25. rocznicy powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej władze komunistyczne ogłosiły amnestię dla więźniów politycznych.

23 lipca na wolność wyszło 5 aresztowanych uczestników protestów w Radomiu z czerwca 1976 roku i 10 działaczy Komitetu Obrony Robotników.

Więcej informacji:

 
Czerwiec 1976 w materiałach archiwalnych, oprac. J. Eisler, Warszawa 2001
Czerwiec 1976. Radom, Ursus, Płock, oprac. P. Sasanka i S. Stępień, Warszawa 2006
 

 

19 lipca 1989 roku gen. Wojciech Jaruzelski został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (od 31 grudnia 1989 roku Rzeczypospolitej Polskiej). O wyniku wyboru przesądził jeden głos.

Więcej informacji:

   


P. Codogni, Wybory czerwcowe 1989 roku. U progu przemiany ustrojowej, Warszawa 2012

 

Liczba wejść: 40964, od Data publikacji 14.07.2019