Kalendarium

21 lipca 1944 roku w Moskwie powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego z przewodniczącym Edwardem Osóbką-Morawskim na czele. Był to samozwańczy, tymczasowy organ władzy w Polsce, stworzony przez komunistów i całkowicie kontrolowany przez Stalina.

Zgodnie z propagandą komunistyczną PKWN utworzono rzekomo w wyzwolonym przez wojska radzieckie Chełmie Lubelskim.

Więcej informacji:

   
   

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

 

 

21 lipca 1948 roku podczas Kongresu Jedności Młodzieży we Wrocławiu powstał Związek Młodzieży Polskiej – organizacja młodzieżowa podporządkowana PPR, a następnie PZPR. ZMP indoktrynował młodzież w duchu komunistycznym. Wzorował się na radzieckim Komsomole. Został rozwiązany na fali odwilży w 1957 roku. Zastąpił go Związek Młodzieży Socjalistycznej.

Więcej informacji:

M. Wierzbicki, Młodzież w PRL, Warszawa 2009

 

 

21 lipca 1950 roku sejm uchwalił ustawę o planie sześcioletnim. Głównym jego celem – wbrew potrzebom społeczeństwa – był przyśpieszony rozwój przemysłu ciężkiego i wielkich zakładów przemysłowych (o ponad 85 proc.). Jedną z największych inwestycji była budowa Huty Warszawa.

Więcej informacji:

J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012
 

Liczba wejść: 41480, od Data publikacji 16.07.2019