Kalendarium

22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli likwidację getta warszawskiego, największego skupiska ludności żydowskiej w Europie. W terminologii okupanta wydarzenie to nosiło nazwę "Grossaktion Warschau" (pol. "Wielka Akcja w Warszawie", tzw. Wielka Akcja).

Do 21 września blisko 300 tysięcy osób zostało wywiezionych i zamordowanych w obozie zagłady w Treblince.

Więcej informacji:

 

 

 

22 lipca 1944 roku Radio Moskwa ogłosiło tekst manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, w którym m. in. deklarowano prowadzenie walki z Niemcami wspólnie z ZSRR, uznano komunistyczną Krajową Radę Narodową za jedyną legalną polską władzę i zapowiedziano bezpłatną edukację, nacjonalizację ziemi i przemysłu. Od 1945 roku, na pamiątkę wydania tzw. Manifestu Lipcowego, 22 lipca był obchodzony jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski.

Więcej informacji:

   
   

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

 

 


22 lipca 1944 roku oddziały Armii Krajowej rozpoczęły we Lwowie akcję „Burza”, mającą na celu wyzwolenie miasta z rąk Niemców. 27 lipca Lwów został zdobyty wspólnie z Armią Czerwoną. Po zakończeniu walk żołnierze ujawnionych oddziałów AK zostali rozbrojeni przez Sowietów, a oficerowie podstępnie aresztowani i zesłani do łagrów.

Więcej informacji:

   
 

 

 


22 lipca 1944 roku Niemcy przystąpili do ostatecznej likwidacji obozu KL Lublin. Więźniowie po marszu do Ćmielowa zostali przetransportowani koleją do KL Auschwitz.

Więcej informacji:

 

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008

 

 

22 lipca 1952 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję PRL. Była ona wzorowana na konstytucji ZSRR, a jej projekt poprawiony przez Józefa Stalina. Konstytucja zlikwidowała urząd prezydenta, przekazując część jego kompetencji Radzie Państwa oraz wprowadzała nową nazwę państwa – Polska Rzeczpospolita Ludowa.

Więcej informacji:

 

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

 


22 lipca 1955 roku władze komunistyczne dokonały uroczystego otwarcia Pałacu Kultury i Nauki i Stadionu Dziesięciolecia. Pałac, wzniesiony według projektu Lwa Rudniewa, w PRL nosił imię Józefa Stalina. Dla mieszkańców Warszawy stał się symbolem zniewolenia Polski przez ZSRR.

Więcej informacji:

 

 

 

22 lipca 1983 roku rozwiązano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego i zniesiono trwający od 586 dni stan wojenny. Podczas niego kilkadziesiąt osób zginęło, a prawie 10 tys. zostało internowanych. Stan wojenny pogłębił zapaść gospodarczą Polski i poważnie osłabił „Solidarność”.

Więcej informacji:

   

Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980–1983), wybór, wstęp i oprac. B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001


 

 

22 lipca 1878 [lub 1879] roku urodził się Janusz Korczak, lekarz, pisarz, pedagog, działacz społeczny, twórca i dyrektor sierocińca dla dzieci żydowskich w Warszawie. Został zamordowany przez Niemców w obozie zagłady w Treblince w 1942 roku, do końca zostając przy swoich podopiecznych.

Więcej informacji:

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004

Liczba wejść: 41317, od Data publikacji 17.07.2019