Kalendarium

23 lipca 1942 roku Niemcy utworzyli w Treblince obóz zagłady. Do listopada 1943 roku zamordowano w nim ponad 750 tys. Żydów. Ciała zamordowanych palono i chowano w masowych grobach.

Pod względem liczby ofiar było to drugie największe – po KL Auschwitz – miejsce eksterminacji Żydów.

Więcej informacji:

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
E. Rogalewska, Getto białostockie. Doświadczenie Zagłady – świadectwa literatury i życia, Białystok 2008
 

Liczba wejść: 40962, od Data publikacji 18.07.2019