Kalendarium

24 lipca 1920 roku w Belwederze zaprzysiężono Rząd Obrony Narodowej na czele z premierem Wincentym Witosem. Nowa rada ministrów została powołana w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Rząd zadeklarował odcięcie się od partyjnych partykularyzmów, stawiając sobie za podstawowy cel obronę państwa i zakończenie wojny.

Więcej informacji:

Wincenty Witos 1874–1945, tekst i dobór ilustracji T. Bereza, M. Bukała, M. Kalisz, Rzeszów 2010

 

 

 

24 lipca 1944 roku Armia Czerwona zajęła teren niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Lublin. W sierpniu w dwóch obozowych barakach Sowieci utworzyli obóz filtracyjny NKWD dla aresztowanych żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

Więcej informacji:

 

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008

 • Państwowe Muzeum na Majdanku. Pomnik Walki i Męczeństwa. (fot. M. Foks)
  Państwowe Muzeum na Majdanku. Pomnik Walki i Męczeństwa. (fot. M. Foks)
 • Teren Państwowego Muzeum na Majdanku. Po prawej stronie w oddali budynek krematorium. (fot. M. Foks)
  Teren Państwowego Muzeum na Majdanku. Po prawej stronie w oddali budynek krematorium. (fot. M. Foks)
 • Państwowe Muzeum na Majdanku. Buty ofiar Akcji Reinhardt. (fot. M. Foks)
  Państwowe Muzeum na Majdanku. Buty ofiar Akcji Reinhardt. (fot. M. Foks)
 • Kolumna Trzech Orłów projektu Albina Marii Bonieckiego, wybudowana na rozkaz władz obozowych wiosną 1943 roku. Więźniowie w tajemnicy umieścili w niej prochy ofiar z krematorium. (fot. M. Foks)
  Kolumna Trzech Orłów projektu Albina Marii Bonieckiego, wybudowana na rozkaz władz obozowych wiosną 1943 roku. Więźniowie w tajemnicy umieścili w niej prochy ofiar z krematorium. (fot. M. Foks)
 • Pole III, na którym w dwóch barakach funkcjonował obóz NKWD. (fot. M. Foks)
  Pole III, na którym w dwóch barakach funkcjonował obóz NKWD. (fot. M. Foks)
Liczba wejść: 40603, od Data publikacji 19.07.2019