Kalendarium

25 lipca 1939 roku, kilka tygodni przed wybuchem II wojny światowej, polski wywiad wojskowy przekazał wywiadowi brytyjskiemu i francuskiemu rezultaty prac polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, którzy złamali kody niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

  • Jedna z wersji maszyny szyfrującej Enigma (fot. M. Foks)
    Jedna z wersji maszyny szyfrującej Enigma (fot. M. Foks)
  • Wnętrze jednej z wersji maszyny szyfrującej Enigma (fot. M. Foks)
    Wnętrze jednej z wersji maszyny szyfrującej Enigma (fot. M. Foks)

Więcej informacji:

 
 

 

 

W nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku w ramach operacji Most III żołnierze AK przy udziale RAF przerzucili drogą lotniczą z okupowanej Polski do Wielkiej Brytanii znalezione w okolicach Sarnak nad Bugiem w maju 1944 roku elementy niemieckiego pocisku rakietowego V-2 wraz z dokumentacją.

Więcej informacji:

 

 

25 lipca 1945 roku oddziały Armii Czerwonej, NKWD, ludowego Wojska Polskiego i bezpieki zakończyły na Suwalszczyźnie rozpoczętą 12 lipca Obławę Augustowską, która miała na celu wyeliminowanie zbrojnego podziemia niepodległościowego. W jej wyniku aresztowano kilka tysięcy osób, z czego prawie 600 zamordowano.

Więcej informacji:

   
   

 

„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005
Obława Augustowska – lipiec 1945 r. Wybór źródeł, red. J.J. Milewski, A. Pyżewska, Białystok 2010
„Zaplute karły reakcji...”. Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, red. A. Jaczyńska, M. Śladecka, R. Wnuk, S. Poleszak, Lublin 2008
A. Maciejowska, Przerwane życiorysy. Obława Augustowska – lipiec 1945 r., Białystok 2010

Liczba wejść: 42054, od Data publikacji 20.07.2019