Kalendarium

26 lipca 1941 roku Kazimierz Bartel, aresztowany przez Niemców na początku miesiąca były premier RP i rektor Politechniki Lwowskiej, został wywieziony z więzienia przy ul. Łąckiego we Lwowie i rozstrzelany najprawdopodobniej na terenie tzw. piaskowni, na przedmieściach miasta.

Więcej informacji:

 

 

26 lipca 1941 roku Niemcy utworzyli w Białymstoku getto dla ok. 40 tys. Żydów. W nocy z 15 na 16 sierpnia 1943 roku podczas ostatecznej likwidacji getta wybuchło powstanie. Większość osób biorących w nim udział zginęła. Pozostałych przy życiu Żydów wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Likwidację getta zakończono 20 sierpnia.

Więcej informacji:

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
E. Rogalewska, Getto białostockie. Doświadczenie Zagłady – świadectwa literatury i życia, Białystok 2008
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008

 

 

26 lipca 1944 roku przewodniczący PKWN Edward Osóbka-Morawski i minister spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow podpisali w Moskwie tajne porozumienie o granicy polsko-radzieckiej. Miała ona przebiegać wzdłuż tzw. linii Curzona, co oznaczało, że wschodnie kresy Rzeczypospolitej znalazły się po stronie radzieckiej. Porozumienie to stało się później podstawą o zawarcia umowy o wymianie ludności, która zapoczątkowała wysiedlanie Polaków z ziem wschodnich.

Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

Liczba wejść: 41370, od Data publikacji 21.07.2019