Kalendarium

28 lipca 1983 roku Sejm PRL uchwalił ustawę o zmianie niektórych przepisów z zakresu prawa karnego i prawa o wykroczeniach oraz znowelizował ustawę o cenzurze.

Nowe przepisy m.in. zwiększały represje karne za tzw. przestępstwa polityczne i poszerzały kompetencje Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk. Oznaczało to, że zniesienie kilka dni wcześniej stanu wojennego jest jedynie gestem propagandowym władz komunistycznych.

Więcej informacji:

 

 

 

28 lipca 2002 roku zmarł Anatol Fejgin, działacz komunistyczny, zastępca szefa Głównego Zarządu Informacji WP, dyrektor X Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zawieszony 5 grudnia 1953 roku po ucieczce na Zachód swego zastępcy Józefa Światły, zbrodniarz stalinowski, odpowiedzialny za stosowanie tortur wobec więźniów podczas przesłuchań.

Więcej informacji:

„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005

Liczba wejść: 40150, od Data publikacji 23.07.2019