Kalendarium

29 lipca 1941 roku podczas apelu w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz franciszkanin o. Maksymilian Maria Kolbe (właśc. Rajmund Kolbe) dobrowolnie poszedł na śmierć głodową w zamian za innego więźnia.

  • Tablica na murze Bloku 17 na terenie byłego KL Auschwitz [Auschwitz I, Stammlager] (fot. M. Foks)
    Tablica na murze Bloku 17 na terenie byłego KL Auschwitz [Auschwitz I, Stammlager] (fot. M. Foks)

Po ponad dwóch tygodniach spędzonych w celi śmierci został zamordowany zastrzykiem z fenolu 14 sierpnia 1941 roku.

Więcej informacji:

 

 

 

29 lipca 1964 roku zmarła Wanda Wasilewska, pisarka, działaczka komunistyczna, współtwórczyni i przewodnicząca podległego Stalinowi Związku Patriotów Polskich, wiceprzewodnicząca Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, pułkownik Armii Czerwonej.

Więcej informacji:

   
 

 

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

 

 

 

29 lipca 1979 roku powstał Ruch Młodej Polski – antykomunistyczna organizacja opozycyjna, odwołująca się do idei narodowych i katolickich. RMP za cel stawiał sobie odzyskanie całkowitej niepodległości Polski.

Więcej informacji:

 
 

M. Wierzbicki, Młodzież w PRL, Warszawa 2009

 

 

 

29 lipca 1989 roku Mieczysław Rakowski został ostatnim I sekretarzem KC PZPR. Zastąpił na tym stanowisku Wojciecha Jaruzelskiego, który objął urząd prezydenta PRL. PZPR została rozwiązana w styczniu 1990 roku – przez 42 lata sprawowała władzę w Polsce, odpowiadając m.in. za terror stalinowski i represje stanu wojennego.

Więcej informacji:

   

 

 

 

29 lipca 2001 roku zmarł Edward Gierek, działacz komunistyczny, I sekretarz KC PZPR (1970–1980). Zaciągnięte za jego rządów kredyty zagraniczne pozwoliły na rozwój gospodarki, modernizację i podniesienie stopy życiowej w PRL. Jednak w dłuższej perspektywie – spowodowały kryzys i faktyczne bankructwo państwa.

Więcej informacji:

   
   
   
   

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

Liczba wejść: 45408, od Data publikacji 24.07.2019