Kalendarium

12 sierpnia 1941 roku na mocy układu Sikorski-Majski Prezydium Rady Najwyższej ZSRR wydało dekret o amnestii dla obywateli polskich w Związku Radzieckim.

W rezultacie gen. Władysław Anders mógł wyprowadzić z ZSRR w 1942 roku prawie 120 tys. osób.

Więcej informacji:

 

Generał Anders. Życie i chwała, red. M. Hemar, Londyn–Warszawa 2007
S. Ciesielski, GUŁag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918–1953, Warszawa 2010

 

 

 

12 sierpnia 1943 roku żołnierze Kedywu Komendy Głównej AK uprowadzili samochód bankowy z ponad 105 mln zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na prowadzenie działalności konspiracyjnej. Trwająca 2 minuty „Akcja Góral” należy do jednych z najlepiej przeprowadzonych operacji polskiego podziemia. Przygotowania do niej trwały 14 miesięcy, wzięło w niej udział około 50 osób.

Więcej informacji:

Materiały Edukacyjne IPN, Generał August Emil Fieldorf „Nil”, wybór i oprac. W. Młynarczyk, M. Koszyńska, Warszawa 2009

 

 

 

12 sierpnia 1944 roku płk Antoni Chruściel „Monter” wydał rozkaz uznający za żołnierzy kobiety, które w okresie konspiracji złożyły przysięgę i zostały zaliczone do formacji AK. Szacuje się, że kobiety (zarówno należące do AK, jak i wykonujące różne prace pomocnicze, np. sanitariuszki) stanowiły około 22 proc. uczestników Powstania Warszawskiego.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 39852, od Data publikacji 07.08.2019