Kalendarium

14 sierpnia 1941 roku w celi głodowej w KL Auschwitz zmarł - dobity zastrzykiem z fenolu - Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, który oddał życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka.

  • Cela głodowa w podziemiach bloku 11 na terenie byłego KL Auschwitz, w której ojciec Maksymilian Kolbe poświęcił swoje życie. (fot. M. Foks)
    Cela głodowa w podziemiach bloku 11 na terenie byłego KL Auschwitz, w której ojciec Maksymilian Kolbe poświęcił swoje życie. (fot. M. Foks)
  • Tablica na murze bloku 17 na terenie byłego KL Auschwitz. (fot. M. Foks)
    Tablica na murze bloku 17 na terenie byłego KL Auschwitz. (fot. M. Foks)

Ojciec Kolbe został kanonizowany w 1982 roku przez papieża Jana Pawła II.

Więcej informacji:

Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota, W. Materski, Warszawa 2009

 

 

 

14 sierpnia 1941 roku zawarto w Moskwie radziecko-polską umowę wojskową o utworzeniu w ZSRR armii polskiej (wchodzącej w skład Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie). Armia Polska na Wschodzie powstała 12 września 1942 roku. Liczyła 62 082 żołnierzy. Na jej czele stanął gen. Władysław Anders.

Więcej informacji:

   

 

Generał Anders. Życie i chwała, red. M. Hemar, Londyn–Warszawa 2007
S. Ciesielski, GUŁag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918–1953, Warszawa 2010

 

 

 

14 sierpnia 1944 roku w Warszawie stanęły wodociągi miejskie. Brak wody był jednym z największych problemów życia codziennego w powstańczym mieście. Mieszkańcy zmuszeni byli do chodzenia po nią, często pod ostrzałem artyleryjskim albo nalotem bombowym, do studni głębinowej przy ul. Hożej bądź studni przy ul. Skorupki.

Więcej informacji:

 

 

 

14 sierpnia 1980 roku rozpoczął się strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej. Jego bezpośrednią przyczyną było wyrzucenie z pracy Anny Walentynowicz, działaczki Wolnych Związków Zawodowych. Wkrótce do protestu przyłączyły się inne zakłady pracy,  rozpoczynając największą w historii PRL falę strajków. W ich rezultacie powstał NSZZ „Solidarność”.  

Więcej informacji:

 
 
   
 

 

M. Kruk, K. Pokwicka, K. Lisiecki, Gdański Sierpień '80, Gdańsk 2010
S. Krzyżanowska, W. Trębacz, Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2011

 

 

 

14 sierpnia 2004 roku zmarł Czesław Miłosz, poeta, pisarz, eseista, historyk literatury, laureat m.in. literackiej Nagrody Nobla, autor m.in. słynnego eseju Zniewolony umysł. W PRL do 1980 roku obowiązywał zakaz publikacji jego utworów. Kawaler Orderu Orła Białego.

Więcej informacji:


Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii, red. R. Terlecki, Warszawa 2005

Liczba wejść: 44211, od Data publikacji 09.08.2019