Kalendarium

W nocy z 15 na 16 sierpnia 1943 roku podczas ostatecznej likwidacji getta w Białymstoku wybuchło powstanie.

Większość osób biorących w nim udział zginęła. Pozostałych przy życiu Żydów wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Likwidację getta zakończono 20 sierpnia.

Więcej informacji:

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
E. Rogalewska, Getto białostockie. Doświadczenie Zagłady – świadectwa literatury i życia, Białystok 2008
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008

 

 

16 sierpnia 1944 roku w Powstaniu Warszawskim poległ Tadeusz Gajcy, redaktor naczelny pisma „Sztuka i Naród”, poeta, żołnierz AK.

Więcej informacji:

J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2006

 

 

16 sierpnia 1945 roku w Moskwie premier Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej Edward Osóbka-Morawski i minister spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow podpisali umowę o polsko-radzieckiej granicy państwowej. Miała ona przebiegać wzdłuż tzw. linii Curzona, co oznaczało, że po stronie radzieckiej znalazły się wschodnie kresy Rzeczypospolitej. Przed wojną mieszkało na nich ok. 4 mln Polaków.

Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

 

 

16 sierpnia 1980 roku w Gdańsku powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, koordynujący działania i postulaty zakładów strajkujących w całym kraju.  Przewodniczącym MKS został Lech Wałęsa. Następnego dnia ogłoszono listę 21 postulatów. Znalazło się na niej m.in. powołanie wolnych związków zawodowych. 

Więcej informacji:

   
 

M. Kruk, K. Pokwicka, K. Lisiecki, Gdański Sierpień '80, Gdańsk 2010
S. Krzyżanowska, W. Trębacz, Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2011

 

 

16 sierpnia 2010 roku zmarła Zofia Korbońska, działaczka niepodległościowa, podczas okupacji niemieckiej jedna z głównych organizatorek podziemnej radiostacji Kierownictwa Walki Cywilnej, w 1945 roku aresztowana przez NKWD, po II wojnie światowej pracownik rozgłośni „Głos Ameryki” i Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Więcej informacji:

Stefan Korboński 1901–1989, red. M. Ptasińska-Wójcik, Warszawa 2009

 

 • Informacja sytuacyjna MSW dotycząca m.in. strajku w Stoczni Gdańskiej, 16-18 sierpnia 1980 r.

 • Informacja sytuacyjna MSW dotycząca m.in. strajku w Stoczni Gdańskiej, 16-18 sierpnia 1980 r., s. 1 (AIPN)
  Informacja sytuacyjna MSW dotycząca m.in. strajku w Stoczni Gdańskiej, 16-18 sierpnia 1980 r., s. 1 (AIPN)
 • Informacja sytuacyjna MSW dotycząca m.in. strajku w Stoczni Gdańskiej, 16-18 sierpnia 1980 r., s. 2 (AIPN)
  Informacja sytuacyjna MSW dotycząca m.in. strajku w Stoczni Gdańskiej, 16-18 sierpnia 1980 r., s. 2 (AIPN)
 • Informacja sytuacyjna MSW dotycząca m.in. strajku w Stoczni Gdańskiej, 16-18 sierpnia 1980 r., s. 3 (AIPN)
  Informacja sytuacyjna MSW dotycząca m.in. strajku w Stoczni Gdańskiej, 16-18 sierpnia 1980 r., s. 3 (AIPN)
 • Informacja sytuacyjna MSW dotycząca m.in. strajku w Stoczni Gdańskiej, 16-18 sierpnia 1980 r., s. 4 (AIPN)
  Informacja sytuacyjna MSW dotycząca m.in. strajku w Stoczni Gdańskiej, 16-18 sierpnia 1980 r., s. 4 (AIPN)
Liczba wejść: 37929, od Data publikacji 11.08.2019