Kalendarium

18 sierpnia 1942 roku Niemcy wspierani przez Żydowską Służbę Porządkową zakończyli likwidację tzw. dużego getta w Radomiu. Prawie 30 tys. Żydów wywieziono do obozu zagłady w Treblince.

Z całego transportu ocalała tylko jedna osoba.

Więcej informacji:

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008

 

 

 

18 sierpnia 1944 roku w czasie Powstania Warszawskiego Niemcy zbombardowali Stare Miasto. Głównym celem niemieckiego lotnictwa były: rynek, Plac Zamkowy, ulice: Podwale, Piwna i Świętojerska, Wytwórnia Papierów Wartościowych przy ul. Sanguszki, szpital św. Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej i Bank Polski przy ul. Bielańskiej.

Więcej informacji:

 

 

 

18 sierpnia 1976 roku zmarł ks. Roman Kotlarz. 15 sierpnia 1976 r. odprawiając mszę świętą, zasłabł. 25 czerwca przyłączył się do robotników protestujących na ulicach Radomia. Publicznie modlił się w intencji represjonowanych. Był nachodzony i bity przez funkcjonariuszy SB, co przesądziło o jego śmierci.

Więcej informacji:

 

 

 

18 sierpnia 1980 r. rozpoczął się strajk w Stoczni Remontowej „Parnica”, a następnie w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego.

Więcej informacji:

 

Liczba wejść: 37025, od Data publikacji 13.08.2019