Nawigacja

Kalendarium

24 sierpnia 1939 roku w Polsce rozpoczyna się tajna mobilizacja kartkowa.

Więcej informacji:

 

 

24 sierpnia 1944 roku w Śródmieściu powstańcy warszawscy opanowali kwartał pomiędzy ulicami Poznańską, Żulińskiego, Marszałkowską i Nowogrodzką. W ruinach posesji przy Długiej 27/29 utworzono nowe stanowiska obronne, nazwane „Redutą Matki Boskiej”.

 


24 sierpnia 1966 roku zmarł na emigracji gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór”, od lipca 1943 roku komendant główny Armii Krajowej. Podjął decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 roku. 30 września 1944 roku został mianowany Naczelnym Wodzem. Po wojnie działał na emigracji, w latach 1947–1949 pełnił m.in. funkcję premiera rządu RP. Kawaler Orderu Orła Białego (pośmiertnie).

Więcej informacji:

Aresztowane powstanie, red. J. Sawicki, wstęp B. Gronek, Warszawa 2004
J. K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2006


 

24 sierpnia 1980 roku prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego powierzyło Tadeuszowi Mazowieckiemu i Bronisławowi Geremkowi zadanie utworzenia Komisji Ekspertów, która miała wesprzeć strajkujących robotników w czasie negocjacji z rządem PRL. W skład Komisji poza Mazowieckim i Geremkiem weszli m.in.: Bohdan Cywiński, Tadeusz Kowalik, Waldemar Kuczyński, Andrzej Wielowieyski oraz Jadwiga Staniszkis.

Więcej informacji:

M. Kruk, K. Pokwicka, K. Lisiecki, Gdański Sierpień '80, Gdańsk 2010
S. Krzyżanowska, W. Trębacz, Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2011

Liczba wejść: 38389, od Data publikacji 21.08.2019
do góry