Kalendarium

25 sierpnia 1939 roku do portu gdańskiego wpłynął niemiecki pancernik szkolny Schleswig-Holstein, który pod pokładem przewiózł kompanię szturmową Kriegsmarine i 1 września rozpoczął ostrzał polskiej placówki wojskowej na Westerplatte.

Więcej informacji:

 

 

 

 

 

25 sierpnia 1944 roku ze Starego Miasta kanałami ewakuowała się do Śródmieścia Komenda Główna AK z gen. Tadeuszem Komorowskim „Borem” i kierownictwo cywilne z wicepremierem Janem Stanisławem Jankowskim „Sobolem” oraz przewodniczącym Rady Jedności Narodowej Kazimierzem Pużakiem „Bazylim”.

Więcej informacji:

 

 

 

25 sierpnia 1948 roku we Wrocławiu rozpoczął się Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. Była to propagandowa impreza komunistyczna skierowana przeciwko polityce imperialnej USA. Wzięło w niej udział kilkuset lewicowych przedstawicieli sztuki i kultury z 45 krajów.

Więcej informacji:

 

 

 

25 sierpnia 1983 roku tuż przed trzecią rocznicą podpisania porozumień sierpniowych w sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyło się transmitowane przez telewizję spotkanie wicepremiera Mieczysława Rakowskiego ze stoczniowcami. Wziął w nim udział Lech Wałęsa, który złożył propozycję podjęcia rozmów. Została ona jednak odrzucona przez stronę rządową.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 37404, od Data publikacji 21.08.2019