Kalendarium

26 sierpnia 1883 roku urodził się Kazimierz Pużak, działacz socjalistyczny, sekretarz generalny Polskiej Partii Socjalistycznej – Wolność, Równość, Niepodległość, przewodniczący Rady Jedności Narodowej,

w 1945 roku aresztowany przez NKWD i skazany w tzw. procesie szesnastu na 1,5 roku więzienia, a w 1948 roku skazany w procesie przywódców PPS-WRN na 10 lat więzienia. Zmarł 30 kwietnia 1950 roku, podczas odbywania kary w więzieniu w Rawiczu.

Więcej informacji:

 

Kazimierz Pużak, zdjęcie sygnalne ze śledztwa. (AIPN):

Proces Kazimierza Pużaka (siedzi w górnym rzędzie, na środku) [fot. AIPN]:

   
Protokół przesłuchania Kazimierza Pużaka, 19 sierpnia 1947 r. (AIPN):
Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Kazimierza Pużaka, 6 marca 1948 r. (AIPN)

Fragment aktu oskarżenia przeciwko Kazimierzowi Pużakowi i innym działaczom PPS-WRN, 31 października 1948 r. (AIPN)

Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944–1956, Warszawa 2000
K. Szwagrzyk, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944–1956, Kraków 2005
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005


 

 

26 sierpnia 1944 roku w rezultacie zbombardowania kamienicy przy ul. Freta 16 w powstańczej Warszawie zginął sztab Armii Ludowej Obwodu I (warszawskiego), w tym dowódca Obwodu Warszawa Miasto mjr Bolesław Kowalski ps. „Ryszard”.

Więcej informacji:

 

 

26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze około miliona wiernych uroczyście złożyło Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Zostały one zredagowane przez internowanego wówczas w Komańczy prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński, Warszawa 2003
J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2007
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki, ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007
W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008
Kościół i Prymas Stefan Wyszyński 1956–1966, red. A. Dziurok, Wiesław J. Wysocki, Katowice–Kraków 2008
M. P. Romaniuk, Prymas Tysiąclecia w pamięci Polaków 1981–2011, Warszawa 2011
Niezłomni ludzie Kościoła – sylwetki, red. J. Żaryn, Kraków 2011
 

 

26 sierpnia 1976 roku zmarł gen. Roman Abraham, dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w wojnie obronnej Polski 1939 roku i Zbiorczej Brygady Kawalerii podczas obrony Warszawy, jeniec oflagów: Krotoszyn, Königstein IV B, Johannisbrunn VIII E i Murnau VII A. Odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 38794, od Data publikacji 21.08.2019