Kalendarium

27 sierpnia 1944 roku w powstańczej Warszawie zreorganizowano obronę Starego Miasta. Dowództwo odcinka północnego objął ppłk Jan Mazurkiewicz „Radosław”, odcinka wschodniego – kpt. Eugeniusz Konopacki „Trzaska”,

a odcinka południowego – mjr Stanisław Błaszczak „Róg”. Na stanowisku dowódcy obrony odcinka zachodniego pozostał nadal mjr Gustaw Billewicz „Sosna”.

Więcej informacji:

J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2006
Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota, W. Materski, Warszawa 2009
 

 

 

27 sierpnia 1980 roku Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Stoczni Gdańskiej reprezentował już 630 przedsiębiorstw w całym kraju. Strajki objęły Wałbrzych, Bielsko-Białą, Świdnik i Ursus.  

Więcej informacji:

M. Kruk, K. Pokwicka, K. Lisiecki, Gdański Sierpień '80, Gdańsk 2010
S. Krzyżanowska, W. Trębacz, Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2011

Liczba wejść: 36693, od Data publikacji 22.08.2019