Kalendarium

1 października 1943 roku oddział Armii Krajowej kryptonim „Agat” (od anty-gestapo) pod dowództwem ppor. Kazimierza Kardasia ps. „Orkan” wykonał w Warszawie wyrok śmierci na Ernście Weffelsie,

słynącym z okrucieństwa strażniku na oddziale kobiecym na Pawiaku.

Więcej informacji:

Materiały Edukacyjne IPN, Generał August Emil Fieldorf „Nil”, wybór, oprac. W. Młynarczyk, M. Koszyńska, Warszawa 2009

 


1 października 1944 roku zostało zawarte zawieszenie broni w Powstaniu Warszawskim. Generał Tadeusz Komorowski „Bór” uznał, że wobec braku realnej pomocy ze strony aliantów i Sowietów dalsza walka nie ma sensu. Rozpoczęto negocjacje w sprawie kapitulacji.

Więcej informacji:

J. K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2006

 


1 października 1946 roku Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze ogłosił wyroki wobec przywódców III Rzeszy. Na kary śmierci skazano 12 zbrodniarzy, m.in. Alfreda Jodla, Hermanna Göringa, Ernsta Kaltenbrunnera i Joachima von Ribbentropa.

Więcej informacji:

 

 

1 października 1978 roku zmarł Adam Ciołkosz, działacz socjalistyczny i emigracyjny, publicysta, instruktor harcerski, polityk, poseł na Sejm RP, przywódca Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej informacji:

 

 

1 października 1988 roku Michaił Gorbaczow został przewodniczącym Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, co zwiastowało złagodzenie reżimu: jako Sekretarz Generalny (od 1985 roku) KPZR wprowadzał reformy systemu zmierzające do jego liberalizacji gospodarczej i politycznej (pierestrojka i głasnost’).

Więcej informacji:

   

Liczba wejść: 33829, od Data publikacji 26.09.2019